ارائه وام بانکی فوری از ۶۰۰ میلیون تومان به بالا در تهران

4 ماه پیش در تهران

کد آگهی
#289
نوع آگهی
مبلغ وام
۶۰۰ میلیون تومان به بالا
میزان سود
سالانه ۱۸ درصد

توضیحات

تسهیلات وام بانکی ۶۰۰ میلیون تومان به بالا با ضمانت سند ملکی مسکونی تهران

ضمانت نامه های بانکی؛ مضاربه و اقساط
بازپرداخت از ۳ تا ۵ سال

سود کارمزد سالانه ۱۸ درصد

مبلغ قسط هر ماه برای ۶۰۰ میلیون و بازپرداخت ۵ ساله: 15,236,056 تومان

مبلغ قسط هر ماه برای ۱ میلیارد و بازپرداخت ۵ ساله: 25,393,427 تومان

ضمانت سند ملکی مسکونی تهران و شهرستانها

لیزینگ بانک مرکزی؛ضمانت سند ملکی مسکونی فقط تهران اقساط ۳ ساله
سرمایه آزاد ضمانت سند ملکی مسکونی تهران

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطمینان و هماهنگی های های لازم تماس بگیرید.

 

خانه دسته بندی پروفایل ثبت آگهی