ارائه وام بانکی فوری یک میلیارد به بالا تهران و سراسر کشور

3 ماه پیش در سراسر کشور

کد آگهی
#257
مبلغ وام
یک میلیارد به بالا
مبلغ فروش
تماس بگیر عزیز
حداقل سرمایه
1000000000 یک میلیارد
حداکثر سرمایه
100000000000 صدمیلیار

توضیحات

ارائه وام بانکی فوری یک میلیارد به بالا تهران و سراسر کشور
تسهیلات بانکی با ضمانت سند ملکی مسکونی
به صورت مضاربه 3 تا 5 سال

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

خانه دسته بندی پروفایل ثبت آگهی