ارائه وام بانکی فوری یک میلیارد به بالا تهران و سراسر کشور

3 ماه پیش در سراسر کشور

کد آگهی
#450
حداقل سرمایه
1000000000 یک میلیارد
حداکثر سرمایه
100000000000 صدمیلیار

توضیحات

ارائه وام بانکی فوری یک میلیارد به بالا تهران و سراسر کشور
تسهیلات بانکی با ضمانت سند ملکی مسکونی
به صورت مضاربه 3 تا 5 سال

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

خانه دسته بندی پروفایل ثبت آگهی