ارائه وام بانکی فوری یک میلیارد به بالا تهران و سراسر کشور

سراسر کشور

کد آگهی
#729
نوع آگهی
حداقل سرمایه
یک میلیارد تومان
حداکثر سرمایه
50 میلیارد تومان

توضیحات

تسهیلات بانکی یک میلیارد به بالا تهران و سراسر کشور
با ضمانت سند ملکی مسکونی
به صورت مضاربه ۳ تا ۵ سال

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطمینان و هماهنگی های لازم تماس بگیرید.

خانه دسته بندی پروفایل ثبت آگهی