امتیاز وام رسالت تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان در تهران

تهران

کد آگهی
#641
نوع آگهی

توضیحات

انجام کلیه امور مربوط به وام رسالت.
از افتتاح حساب تا دریافت وام.
انتقال امتیاز وام رسالت(نقدی،اعتباری) بدون محدودیت ، عمده و خرد.
10 روز از تکمیل مدارک تا دریافت وام.
پرداخت هزینه بعد از دریافت وام.
امکان ضمانت متقابل (ضربدری) فقط با ثبت سفته الکترونیک.

تا سقف 300 میلیون تومان وام بانکی برای تمام شاغلین (دولتی ، خصوصی، شرکتی ، جواز کسب ، کارت مباشرت ، کارت فنی حرفه ای ،بازنشستگان و…)
مراجعه حضوری ۱۰ الی ۱۸.

خانه دسته بندی پروفایل ثبت آگهی