امتیاز وام رسالت ۲۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان در تهران

تهران

کد آگهی
#650
مبلغ وام
۶۰۰ میلیون تومان به بالا

توضیحات

تسهیلات وام بانکی ۶۰۰ میلیون تومان به بالا با ضمانت سند ملکی مسکونی تهران
ضمانت نامه های بانکی؛ مضاربه و اقساط
بازپرداخت از ۳ تا ۵ سال

سود کارمزد سالانه ۱۸ درصد

مبلغ قسط هر ماه برای ۶۰۰ میلیون و بازپرداخت ۵ ساله: 15,236,056 تومان

مبلغ قسط هر ماه برای ۱ میلیارد و بازپرداخت ۵ ساله: 25,393,427 تومان

ضمانت سند ملکی مسکونی تهران و شهرستانها
لیزینگ بانک مرکزی؛ضمانت سند ملکی مسکونی فقط تهران اقساط ۳ ساله
سرمایه آزاد ضمانت سند ملکی مسکونی تهران

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطمینان و هماهنگی های های لازم تماس بگیرید.

خانه دسته بندی پروفایل ثبت آگهی