امتیاز وام ۲۰۰ میلیون تومانی رسالت در مشهد

5 ماه پیش در خراسان رضوی, مشهد

کد آگهی
#283
مبلغ وام
۲۰۰ میلیون تومان
تعداد اقساط
اقساط ۲۴ ماه

توضیحات

امتیاز وام رسالت
وام گیرنده و ضامن داری مدرک شغلی
ضمانت نزد بانک سفته
مشاغل مورد تایید کارمندان دولتی کارمندهای شرکت های خصوصی بازنشستگان افراد داری جواز کسب و …
افراد ذکر شده فوق به انواع وام گیرنده و ضامن میتوان اقدام کنند.
مدت واریز وام طی ده روز کاری میباشد.

خانه دسته بندی پروفایل ثبت آگهی