وام بانکی فوری ۶۰۰ میلیون به بالا در تهران و سراسر کشور

سراسر کشور

کد آگهی
#693
نوع آگهی
مبلغ وام
۶۰۰ میلیون
تعداد اقساط
۳ تا ۵ سال
اقساط ماهیانه
متغییر
تضامین
بانکی

توضیحات

تسهیلات بانکی ۶۰۰ میلیون به بالا ضمانت سند ملکی مسکونی تهران و شهرستانها
ضمانت نامه های بانکی؛ مضاربه

ضمانت سندملکی مسکونی تهران و شهرستانها
لیزینگ بانک مرکزی؛ضمانت سند ملکی مسکونی فقط تهران اقساط ۳ تا ۵ساله
سرمایه آزاد ضمانت سند ملکی مسکونی تهران

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطمینان و هماهنگی های های لازم تماس بگیرید.

خانه دسته بندی پروفایل ثبت آگهی