واگذاری امتیاز وام با ضمانت شخصی در تهران

3 ماه پیش در تهران

کد آگهی
#234
مبلغ وام
۷ میلیاردی
میزان سود
سالیانه ۸ درصد
مبلغ فروش
تماس بگیرید

توضیحات

شرایط بازپرداخت :

. ۷ سال با سود سالیانه ۸ درصد

. ۲ سال تنفس + ۵ سال اقساط سال به سال
ضمانت سند ملک مسکونی یا ضمانت چک شخصی همراه ممنوع الخروجی ( استعلام سازمان مربوطه از درخواست کننده واجب است )
مدت زمان اقدام تا دریافت ۶ ماه

. برای وام ۷ میلیاردی می بایست ۴۵۰ میلیون سپرده بانکی به مدت ۶ ماه گذاشت که بر عهده درخواست کننده وام می باشد

 

این وام شخصی و برای موسسه ی خود بنده است و قراردادی که منعقد خواهد شد با شرکت دارای وام بصورت مستقیم می باشد

خانه دسته بندی پروفایل ثبت آگهی