واگذاری امتیاز وام با ضمانت شخصی در تهران

3 ماه پیش در تهران

کد آگهی
#523
نوع آگهی
مبلغ وام
۷ میلیارد

توضیحات

واگذاری وام
۷ میلیاردی

شرایط بازپرداخت :

۷ سال با سود سالیانه ۸ درصد

۲ سال تنفس + ۵ سال اقساط سال به سال
ضمانت سند ملک مسکونی یا ضمانت چک شخصی همراه ممنوع الخروجی ( استعلام سازمان مربوطه از درخواست کننده واجب است )
مدت زمان اقدام تا دریافت ۶ ماه

برای وام ۷ میلیاردی می بایست ۴۵۰ میلیون سپرده بانکی به مدت ۶ ماه گذاشت که بر عهده درخواست کننده وام می باشد

 

این وام شخصی و برای موسسه ی خود بنده است و قراردادی که منعقد خواهد شد با شرکت دارای وام بصورت مستقیم می باشد

خانه دسته بندی پروفایل ثبت آگهی