واگذاری وام رسالت مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان در تهران

5 ماه پیش در تهران

کد آگهی
#284
مبلغ وام
۳۰۰ میلیون تومان
تعداد اقساط
۱۲.۲۴.۳۶ ماهه

توضیحات

واگذاری وام رسالت مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان
فقط با یک ضامن بدون چک و بدون نامه کسر حقوق
مدت اقساط ۱۲.۲۴.۳۶ ماهه
مدت پرداخت ۲ \ الی ۳ هفته کاری
وام گیرنده و ضامن هردو میتوانند وام بگیرند و هردو نفر میتوانند ضامن هم به صورت ضربدری بشوند
این وام به همه اشخاص جواز کسب و فیش حقوقی کارمندی و بازنشستگی و مستمری و یا دارای نامه اشتغال به کار از فروشگاه و شرکت معتبر بیارند و یا اونهایی که دارای اجاره نامه همراه دستگاه پوز و یا راننده های سنگین و سبک دارای دفترچه هستند و یا دارای شغل اسنب هستند میتوانند وام دریافت کنند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

خانه دسته بندی پروفایل ثبت آگهی