پذیرش سرمایه جهت تکمیل پروژه هوش مصنوعی

3 ماه پیش در تهران

کد آگهی
#447
نوع آگهی
حداقل سرمایه
5 میلیارد تومان
حداکثر سرمایه
35 میلیارد تومان

توضیحات

پذیرش سرمایه برای تکمیل پروژه هوش مصنوعی در حوزه مالی
80 درصد پروژه انجام شده است
امکان کارشناسی وجود دارد
دارای پرسنل خبره و متخصص از دانشگاه‌های برتر
عقد قرارداد رسمی
پرداخت چک صیادی
امکان مشارکت به صورت مضاربه و یا سهامداری در محصول و یا شرکت
برای دریافت جزئیات بیشتر تماس بگیرید.

خانه دسته بندی پروفایل ثبت آگهی