پرداخت تسهیلات بانکی از یک میلیارد تومان به بالا در تهران

تهران

کد آگهی
#713
نوع آگهی
حداقل سرمایه
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
حداکثر سرمایه
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

توضیحات

پرداخت فوری تسهیلات بانکی ب صورت مضاربه
۳ تا ۵ سال
با ضمانت سند ملکی مسکونی
تهران .و حومه و شهرستانها

جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی های لازم تماس بگیرید.

خانه دسته بندی پروفایل ثبت آگهی