پرداخت سرمایه آزاد

تهران

کد آگهی
#717
نوع آگهی
حداقل سرمایه
۵۰ میلیون
حداکثر سرمایه
۵۰ میلیارد

توضیحات

پرداخت سرمایه آزاد روی سند ملک مسکونی تهران

پرداخت سرمایه آزاد روی خودرو تهران

پرداخت سرمایه آزاد روی سیم کارت و طلا

بدون نیاز به ضامن
بدون انتقال سند
بدون محدودیت پرداخت

به جای فروش اموال خود از ما سرمایه دریافت کنید

کلیه مراحل کار در دفتر اسناد رسمی

تماس = پرداخت

خانه دسته بندی پروفایل ثبت آگهی