پرداخت وام یک روزه با سفته در کرج سال ۱۴۰۲

1 سال پیش در البرز, کرج

کد آگهی
#493
حداقل سرمایه
۱۰ میلیون تومان
حداکثر سرمایه
۳۰۰ میلیون تومان

توضیحات

پرداخت وام و سرمایه آزاد یک روزه با سفته در کرج
از ۱۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان با دسته چک یا سفته یا ضمانت شخصی
وام یک روزه با سند ملک در کرج تا ۵۰ درصد ارزش
با سند خودرو تا ۵۰ درصد ارزشپرداخت یکروزه بدون پیش پرداخت معتبر
پاسخگویی از ساعت ۸ صبح تا ۸ شبجهت کسب اطلاعات بیشتر و اطمینان و هماهنگی های لازم تماس بگیرید.

خانه دسته بندی پروفایل ثبت آگهی